Mestské zásahy PD

o projekte

Hlavnou ideou Mestských zásahov Prievidza je nájsť body, miesta a situácie v našom meste, ktoré nefungujú tak, ako by mali, alebo neprinášajú obyvateľom to, čo by prinášať mohli. Do projektu sa môžu zapojiť architekti, záhradní architekti, umelci či iní odborníci, ale aj obyvatelia. Každý hľadá zanedbané alebo nefunkčné miesta a navrhuje pre ne nové a reálne riešenia alebo podoby.

V každom verejnom priestore môžu totiž aj malé zmeny priniesť veľký efekt. Mestské zásahy negenerujú zisk, ani neprinášajú bombastické sľuby. Mestské zásahy sa pokúšajú priniesť nový pohľad a novú víziu na úpravu verejných priestorov. Pokúšajú sa niečo zmeniť, avšak s citom a osobným záujmom. V tomto projekte sa môžu stretnúť obyvatelia mesta s jeho predstaviteľmi, architektmi, umelcami, sympatickými mudrlantmi alebo špičkovými odborníkmi a spoločne diskutovať o jednej veci a postupne ju meniť.

Snahou projektu je priniesť nápady, ktoré sú reálne a dajú sa skôr či neskôr realizovať. Mali by byť inšpiráciou pre predstaviteľov mesta a jeho obyvateľov, aby neskončili len zabudnuté na stole ich tvorcov, ale aby sme vďaka nim mohli spolu meniť veci k lepšiemu. Prievidza je dobré miesto pre život a jej budúcnosť môže ovplyvniť každý z nás.

Myšlienka projektu „mestských zásahov“ vznikla v Bratislave v roku 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) predstavili svoj nápad občiansko- profesijnej iniciatívy a rozhodli sa nečakať na zadanie zvonku. Oslovili niekoľko svojich kolegov architektov, aby si vybrali určitú časť alebo miesto v širšom centre Bratislavy, ktoré je problematické, alebo ruší celkový vzhľad daného územia a sami navrhli jeho novú architektonickú podobu alebo úpravu. A to všetko bez nároku na honorár, len s vlastným záujmom.

Viac informácií o jednotlivých projektoch: