Mestské zásahy PD

výzva

Pridajte sa k projektu Mestské zásahy Prievidza, ktorý nadväzuje na už realizované projekty v iných mestách.

Nájdite v našom meste určité body, miesta alebo situácie, ktoré nefungujú tak, ako by mali, alebo neprinášajú obyvateľom to, čo by prinášať mohli. Následne navrhnite pre tieto miesta nové a reálne riešenia, nový architektonický vzhľad, novú podobu alebo využitie a dajte nám o tom vedieť.

Vaša účasť na projekte je dobrovoľná a bez nároku na honorár. V každom verejnom priestore môžu totiž aj malé zmeny priniesť veľký efekt. Stačí iba cítiť, že vybrané miesto potrebuje zmenu a výsledok môže byť obrovský.

Vaše návrhy mestských zásahov by mali pozitívne vplývať na bezpečnosť a využitie verejného priestoru, pričom by mali reflektovať aspoň na jednu z uvedených oblastí. Nejde však o podmienku, ale o odporúčanie.

  • bezbariérovosť
  • orientácia v priestore
  • identita a identifikácia s priestorom
  • tvorba verejnej zelene
  • ochrana prírody a krajiny

Všetky doručené návrhy mestských zásahov budú prezentované jednotnou formou. Výstupom bude ich zverejnenie na internetovej stránke www.mestskezasahy-pd.sk a vydanie katalógu doručených návrhov v knižnej podobe.

Termíny:

30. máj 2014:ukončenie výzvy a odovzdanie návrhov
Jún 2014:výstava a prezentácia návrhov

Prosím o stiahnutie priloženého súboru DATA.zip.
V tomto súbore sú uložené všetky inštrukcie potrebné na odovzdanie (formát, rozlíšenie, sprievodný text a pod.).

Súbor prosím odovzdať do 30.5.2014 do 24:00 na e-mailovú adresu info@spolusmeprievidza.sk. V prípade väčšieho objemu dát je možné použiť úschovňu (uschovna.zoznam.sk, uschovna.cz, edisk.sk).

Odovzdané podklady budú grafikmi spracované pre výstavu a na vytlačenie brožúrky. Ďakujem vám za šírenie výzvy.