Mestské zásahy PD

podnety od vás

Poznáte v Prievidzi bod, miesto, situáciu alebo časť, ktorá nefunguje tak, ako by mala, alebo neprináša obyvateľom to, čo by prinášať mohla? Napíšte nám svoj tip!

Danú lokalitu odfoťte, napíšte, kde sa nachádza a pošlite e-mailom na adresu: info@spolusmeprievidza.sk

Váš podnet môže byť inšpiráciou pre architektov, záhradných architektov, umelcov, odborníkov, ale aj pre všetkých vás, ktorí potom môžu pre tieto miesta nájsť novú podobu alebo využitie. V každom verejnom priestore môžu totiž aj malé zmeny priniesť veľký efekt.

Podchod Necpaly-Žabník
Ing. Miroslav Žiak
Vstupy do Lesoparku
Ing. Silvia Siváková Nemcová
Park a fontána pred ÚPSVaR
Ing. Miroslav Žiak
Nadjazd – vstup do Prievidze
Zuzana Kotianová
Pavúk v parku
Denisa Šnircová
Tržnica – sídlisko Píly
Helena Dadíková
Most cez potok
Ing. Miroslav Žiak